Praktisk info

Rennkontor og garderober:
Rennkontor i Frøsetmarka skianlegg. (Se kart nedenfor).
    • 6-14 år: Lagvis henting av startnummer. Klubbene faktureres samlet etter rennet. 
  • 15 år og eldre. Startnummer hentes og betales enkeltvis. Ingen fakturering. 

Rennkontoret er åpent i tidsrommet  08.00 – 11.30. Vi har kortterminal.  

Nb! Det anbefales på det sterkeste å løse ut startnummer senest en time før start (se program).
Åpen kafé og toaletter i Skihytta og på skistadion.
Ingen dusjmuligheter.

Parkering og transport:
Det er anledning til å kjøre privat biler og parkere ved skistadion mot gebyr på kr. 50,-. Vipps til 516967, merk parkering. Men om det skulle bli fullt på p-plass, vil de sist ankomne bli henvist til gratis minibuss med avgang fra Støren Betong og opp til skistadion. Ingen parkeringsavgift ved bussholdeplass (se kart nedenfor). 

Premieutdeling og resultatservice:
Premieutdeling i konkurranseklassene vil foregå fortløpende på verandaen til skihytta. Ca. tidsskjema vil bli kunngjort på oppslag utenfor tidtakerbu og varslet av speaker.   
Vinnere av uttrekkspremier vil også bli kunngjort på oppslag utenfor tidtakerbu og kan avhentes i skihytta.
Resultater vil fortløpende bli hengt opp utenfor tidtakerbu, og senere samme dag kunngjort på maritbjorgenrennet.no

Skistadion / Frøsetmarka Skianlegg: (Obs! Feil i nederste tekstlinje om p-avgift i startgebyr. P-avgift på stadion kr. 50,- som også dekker bom. Startgebyr kommer i tillegg) 

Avlysning og tilbakebetaling av startkontigent:
Avlysning vil bli kunngjort på hjemmesiden og på Facebook. Startkontingenten vil da bli refundert med 50%. Ved dokumentert sykdom eller skade beholder arrangør 50% av startkontingent. Ved avlysning kan det bli aktuelt å utsette rennet. Dette vil i så fall kunngjøres.

Føremelding og smøretips:
Det vil på denne side og på Facebook bli oppdatert informasjon helt inntil rennet om løypestatus, føremelding og værprognoser. Smøretips vil oppdateres helt til sent kvelden før arrangementet.

Alternativ løypetrase:
Ved sterk vind, stort snøfall eller andre omstendigheter forbeholder arrangøren seg retten til å arrangere rennet i alternative traseer, og da som eventuelt flere runder. I siste instans som runder i lysløypa på 5 km. Det vil uansett bli jobbet på det sterkeste for å gjennomføre arrangementet.

Resultater og startlister:
Kunngjøres på hjemmesidene under lister og på Facebook.

Bilder:
Gjennom påmelding samtykker du i at fotos fra arrangementet kan benyttes på internett og i media for øvrig samt i annen markedsføring av rennet.

Sikkerhet:
Singsås Røde Kors vil bli tilstedeværende med  snøscooter og personell.

Facebook:
Rennet har egen side ved navn Marit Bjørgen-Rennet. Her ligger det bilder og informasjon m.m. Denne siden vil også være hovedkilden for informasjon utover det som står på hjemmesiden. Nyheter og aktualiteter legges fortløpende ut her. Dette vises også på hjemmesiden via en direkte link og lett synlig fane.

Comments are closed.