Info

Rennkontor og garderober:
Frøsetmarka skianlegg. Åpent fra kl. 08.
Vi har kortterminal og VIPPS 516967.
NB! Det anbefales på det sterkeste å løse ut startnummer senest en time før start.
Åpen kafe og toaletter i Skihytta på skistadion. Ingen dusjmuligheter.


Parkering og transport:
Høstvollveien opp til skianlegget har en automatisk bomstasjon med avlesing av registrerings-nummer. Bompenger betales via www.youpark.no. Avgift kr. 60,-.
I tillegg parkeringsavgift kr. 50,- som betales via VIPPS 516967
 

Veibeskrivelse:
I google maps kan Frøsetmarka skianlegg legges inn som destinasjon.
Se også vedlagte skjermbilde fra google maps nederst på denne siden..

Premieutdeling og resultatservice:

Premieutdeling i konkurranseklassene vil foregå fortløpende på verandaen til skihytta. Ca. tidsskjema vil bli kunngjort på oppslag utenfor tidtakerbu og varslet av speaker.   
Vinnere av uttrekkspremier vil også bli kunngjort på oppslag utenfor tidtakerbu og kan avhentes i skihytta.
Resultater vil fortløpende bli hengt opp utenfor tidtakerbu, og senere samme dag kunngjort på maritbjorgenrennet.no

Avlysning og tilbakebetaling av startkontigent:

Avlysning vil bli kunngjort på hjemmesiden og på Facebook. Startkontingenten vil da bli refundert med 50%. Ved dokumentert sykdom eller skade beholder arrangør 50% av startkontingent. Ved avlysning kan det bli aktuelt å utsette rennet. Dette vil i så fall kunngjøres.

Føremelding:
Det vil på på Facebook bli oppdatert informasjon helt inntil rennet om løypestatus, føremelding og værprognoser.

Alternativ løypetrase:
Ved sterk vind, stort snøfall eller andre omstendigheter forbeholder arrangøren seg retten til å arrangere rennet i alternative traseer, og da som eventuelt flere runder. I siste instans som runder i lysløypa på 5 km. Det vil uansett bli jobbet på det sterkeste for å gjennomføre arrangementet.

Resultater og startlister:
Kunngjøres på hjemmesidene under lister og på Facebook.

Bilder:
Gjennom påmelding samtykker du i at fotos fra arrangementet kan benyttes på internett og i media for øvrig samt i annen markedsføring av rennet.

Sikkerhet:
Singsås Røde Kors vil bli tilstedeværende med  snøscooter og personell.

Facebook:
Rennet har egen side ved navn Marit Bjørgen-Rennet. Her ligger det bilder og informasjon m.m. Denne siden vil også være hovedkilden for informasjon utover det som står på hjemmesiden. Nyheter og aktualiteter legges fortløpende ut her. Dette vises også på hjemmesiden via en direkte link og lett synlig fane.

Comments are closed.