Annen info

Avlysning og tilbakebetaling av startkontigent:
Avlysning vil bli kunngjort på hjemmesiden og på Facebook. Startkontingenten vil da bli refundert med 50%. Ved dokumentert sykdom eller skade beholder arrangør 50% av startkontingent. Ved avlysning kan det bli aktuelt å utsette rennet. Dette vil i så fall kunngjøres. Etteranmelding på dagen dersom det skulle bli avlysning refunderes i sin helhet.

Føremelding og smøretips:
Det vil på denne side og på Facebook bli oppdatert informasjon helt inntil rennet om løypestatus, føremelding og værprognoser. Smøretips vil oppdateres helt til sent kvelden før arrangementet.

Alternativ løypetrase:
Ved sterk vind, stort snøfall eller andre omstendigheter forbeholder arrangøren seg retten til å arrangere rennet i alternative traseer da som eventuelt flere runder. I siste instans som runder i lysløypa på 5 km. Det kan også bli aktuelt å flytte rennet til reservearena i kommunen. Det vil uansett bli jobbet på det sterkeste for å gjennomføre arrangementet.

Resultater og startlister:
Kunngjøres på hjemmesidene under lister og på Facebook.

Bilder:
Gjennom påmelding samtykker du i at fotos fra arrangementet kan benyttes på internett og i media for øvrig samt i annen markedsføring av rennet.

Sikkerhet:
Singsås Røde Kors vil bli tilstedeværende med  snøscooter og personell.

Facebook:
Rennet har egen side ved navn Marit Bjørgen-Rennet. Her ligger det bilder og informasjon m.m. Denne siden vil også være hovedkilden for informasjon utover det som står på hjemmesiden. Nyheter og aktualiteter legges fortløpende ut her. Dette vises også på hjemmesiden via en direkte link og lett synlig fane.

Kommentarer er stengt.